Okullarda yeni dönem! Resmi Gazete’de yayımlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan karara nazaran bundan sonra özel eğitim kurumlarında sınıf mevcutları okul öncesi eğitimde 20, başka okullarda 30’dan fazla olamayacak.

İŞTE KARARIN DETAYLARI

20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 48 inci hususunun birinci fıkrası aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“(1) Okullarda sınıf mevcutları; okul öncesi eğitimde 20, öteki okullarda 30’dan fazla olamaz.”.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik kararlarını Ulusal Eğitim Bakanı yürütür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.